Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.551

Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.851

Xóa xăm

Xóa xăm mi mắt

Xoá xăm nói chung có nhiều phương pháp điều trị, tuỳ theo diện tích, vị trí, màu sắc, độ sâu của hình xăm mà biện

Xem thêm »

Xóa xăm cung mày

Về cơ bản, xóa xăm tức là xóa bỏ những vết mực  xăm ra khỏi cơ thể chứ không phải phủ một màu khác lên.

Xem thêm »

Xóa xăm môi

Hiểu đúng về xóa xăm Về cơ bản, xóa xăm tức là xóa bỏ những vết mực  xăm ra khỏi cơ thể chứ không phải

Xem thêm »