Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.551

Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.851

Nấm tóc

Nấm tóc

Bệnh trứng tóc (hay còn gọi là bệnh tóc hột): Căn nguyên do các loài nấm piedra alba gây trứng tóc trắng, và piedra nigra

Xem thêm »