Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.551

Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.851

Nấm móng

Bệnh nấm móng

ĐẠI CƯƠNG: Nấm móng là nhiễn nấm ở phần bản móng của ngón tay, ngón chân được gây bởi nhiều loài vi nấm khác nhau.

Xem thêm »