Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.551

Cơ sở y tế

Chất lượng cao

Tư vấn miễn phí

0914.851.851

Đào tạo Botox

Tìm hiểu về Botox

Đại cương Botulinum A là ngoại độc tố của trực khuẩn Clostridium Botulinum. Từ những năm 70-80 của thế kỷ trước botulinum được ứng dụng

Xem thêm »